info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Programovací jazyk C++

Kód předmětu:
14Y2PJ
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Klíčová slova:
Programovací jazyk C++, objekt, konstruktor, destruktor, dědičnost, výjimky, přetěžování.
Anotace:
Filozofie objektově-orientovaného programování a objektového jazyka C++. Základní pojmy: třída, objekt, konstruktory a destruktory, dědění, abstraktní třídy, virtuální metody, výjimky, proudy, přetěžování metod a operátorů, implementace abstraktních datových typů v C++.
Cíle:
Naučit studenty využít objektově orientovaný přístup a principy OOP k řešení problémů, základy programování v jazyce C++.
www stránky předmětu
http://www.fd.cvut.cz/personal/xfabera