info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Experimentální metody mechaniky

Kód předmětu:
18Y1EM
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
5čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
experimentální mechanika, materiálové vlastnosti, návrh experimentu, životnost
Anotace:
Účel a úloha experimentální mechaniky. Snímače mechanických veličin. Přehled experimentálních metod. Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů. Návrh experimentu a příprava vzorků. Tahové a ohybové zkoušky. Elektrická odporová tenzometrie. Optické metody měření deformací. Únava a zbytková životnost. Instrumentované zkoušky tvrdosti. Základy elektronové mikroskopie. Chyby měření.
Cíle:
Znalost vybraných experimentálních metod a aplikace metod zkoušení materiálů a konstrukcí.