info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Počítačové simulace v mechanice

Kód předmětu:
18Y1PS
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
4češtinaDOS Dopravní systémy a technika - B-DOS
4češtinaITS Inteligentní dopravní systémy - B-ITS
4češtinaLED Letecká doprava - B-LED
4češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Profesionální pilot (B1041A040003)
semestrjazyk
6čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
numerický model, metoda konečných prvků, napěťová analýza
Anotace:
Základní principy a orientace v programech pro napěťovou analýzu konstrukcí. Numerické metody mechaniky, metoda konečných prvků. Konstruování geometrie těles a využití geometrie z jiných CAE systémů. Definování vlastností materiálů. Typy elementů a jejich použití. Tvorba sítě konečných prvků. Okrajové podmínky a způsoby zatěžování. Základní úlohy statické a modální analýzy. Úvod do složitějších nelineárních problémů.
Cíle:
Získaní základních teoretických a praktických zkušeností řešení úloh strukturální a modální analýzy s využitím výpočetních programů založených na MKP.