info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Metoda konečných prvků a její aplikace

Kód předmětu:
18Y2MP
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
2češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
2čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
2čeština
Erasmus:
předmět je vyučován pro zahraniční studenty v letním semestru
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
Metoda konečných prvků, numerické metody mechaniky, bázové funkce, variační principy, matice tuhosti, numerická integrace, isoparametrické prvky.
Anotace:
Základní matematická formulace metody konečných prvků. Přímá metoda tuhosti pro prutové konstrukce. Odvození matice tuhosti pro základní typy prvků použitím variačních principů. Formulace základních typů elementů (tažený-tlačený prvek, ohýbaný nosník, CST, LST, prostorové prvky). Přirozené souřadnice, bázové funkce a izoparametrická formulace. Numerická integrace. Úvod do dynamiky. Programování MKP.
Cíle:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s metodou konečných prvků aplikovanou do oblasti mechaniky kontinua a konstrukcí. Teorie je vysvětlena více z inženýrského pohledu, než jako čistě matematicky formulovaná numerická metoda. Základní teorie je vysvětlena spolu s postupy nutnými pro vývoj software za použití vyššího programovacího jazyka (Matlab).