info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody

Kód předmětu:
18Y2SD
Studium:
navazující magisterské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
semestrjazykobor / specializace
3češtinavšechny obory
Dopravní systémy a technika (N1041A040003)
semestrjazyk
3čeština
Logistika a řízení dopravních procesů (N1041A040005)
semestrjazyk
3čeština
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav mechaniky a materiálů (16118)
Klíčová slova:
experiment, diagnostika, tenzometrie, mikroskopie, spolehlivost, životnost
Anotace:
V průběhu kurzu posluchači získají teoretické znalosti v oblasti spolehlivosti a praktické zkušenosti s realizací diagnostických postupů při zjišťování vad materiálu a určování zbytkové životnosti konstrukcí. K tomu bude využíváno zejména nedestruktivních metod experimentální mechaniky (např. tenzometrie, fotoelasticimetrie) a optických metod včetně elektronové mikroskopie.
Cíle:
Znalost vybraných experimentálních metod a aplikace metod zkoušení materiálů a konstrukcí v dopravě.