info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Aplikovaná elektronika

Kód předmětu:
20Y1AE
Studium:
bakalářské
Studijní program:
Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
semestrjazykobor / specializace
5češtinavšechny obory
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
semestrjazykobor / specializace
5češtinaLOG Logistika a řízení dopravních procesů - B-LOG
Forma studia:
prezenční
Počet kreditů:
2
Rozsah výuky:
2 + 0 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu:
povinně volitelný
Zakončení:
klasifikovaný zápočet (kz)
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Klíčová slova:
polovodičová dioda, tranzistor, vícevrstvé spínací polovodičové součástky, optoelektronické součástky, operační zesilovač, logické členy
Anotace:
Základní elektronické polovodičové součástky, jejich funkce, vlastnostmi a způsoby zapojení do obvodů (polovodičové diody, tranzistory, vícevrstvé spínací součástky, operační zesilovače a základní logické členy). Funkce základních elektronických obvodů a metody jejich návrhu (usměrňovače, stabilizátor se stabilizační diodou, tranzistor jako zesilovač, invertující a neinvertující zapojení operačního zesilovače).
Cíle:
Studenti znají základní elektronické součástky, jejich vlastnosti a funkce. Studenti dokáží navrhnout jednoduché elektronické obvody obsahující jak diskrétní polovodičové součástky, tak základní integrované obvody.