info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Prezentace projektů - ročník XX. (2022)

Sborník z 20. ročníku konference (2022) soubor pdf  (~48.6 MB)
Sborník z 11. ročníku konference (2013) soubor pdf  (~13.3 MB)

Nejlepší projekty

 • ročník XX. (2022) soubor pdf  (~411.1 kB)
 • ročník XIX. (2021) soubor pdf  (~436 kB)
 • ročník XVIII. (2020) soubor pdf  (~442.9 kB)
 • ročník XVII. (2019) soubor pdf  (~425.3 kB)
 • ročník XVI. (2018) soubor pdf  (~422.1 kB)
 • ročník XV. (2017) soubor pdf  (~371.3 kB)
 • ročník XIV. (2016) soubor pdf  (~373.5 kB)
 • ročník XIII. (2015) soubor pdf  (~69.5 kB)
 • ročník XII. (2014) soubor pdf  (~268.6 kB)
 • ročník XI. (2013) soubor pdf  (~26.1 kB)

Fotky z XIV. ročníku konference

Další fotky z konference

Vážení studenti, vážení zaměstnanci,
dovolujeme si vás pozvat na jubilejní XX. ročník konference "Prezentace projektů". Konference je primárně určena pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu, kteří se budou v rámci výběrového řízení přihlašovat do studentského projektu a tím si volit i svůj další obor studia. Rádi ale uvítáme i zaměstnance či studenty magisterského studia, které zajímá, jaké projekty se na fakultě realizují.

V rámci tohoto ročníku konference bude vyhodnoceno 10 nejlepších projektů a ty budou oceněny finanční odměnou - podílem z celkové částky 60 000,- Kč.

Hodnocení bude provádět nezávislá komise složená ze studentů a zaměstnanců.

Těšíme se na vás na všechny.

Důležité informace

 • Výsledky soutěže - PREZENTACE PROJEKTŮ 2022 (podrobnější informace)
 • Termín konání konference: pátek 11. 11. 2022 v 8:00
 • Místo konání konference: Konvikt K304 (předpokladem je i paralelně v MS Teams)
 • Projekty se mohou přihlásit na konferenci od středy 2. 11. 2022 (od 20:00) do úterý 8. 11. 2022 (12:00). Z důvodu přípravy harmonogramu nebude možné pozdější přihlášení.
 • Harmonogram konference:
 • Projekty bude hodnotit komise v tomto složení:
  • K611 - Mgr. Pavel Provinský, Ph.D.
  • K612 - Ing. Zuzana Čarská, Ph.D.
  • K614 - v jednání
  • K615 - Mgr. Jitka Heřmanová
  • K616 - Ing. Josef Mík, Ph.D.
  • K617 - Ing. Petra Skolilová, Ph. D.
  • K618 - Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.
  • K620 - Ing. Viktor Beneš
  • K621 - Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
  • K622 - Ing. Tomáš Kohout
  • K623 - Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
  • SKAS - Ing. Stanislav Metelka
  • eFDrive - Bc. Jiří Čížek

Organizační pokyny pro přihlášené projekty

Každý projekt si vybere zástupce (mluvčího), který projekt během 7 minut představí (řešenou problematiku, úspěchy, vize do budoucna, zaměření bakalářských prací a další dle vlastního uvážení). Nové projekty představují vedoucí projektů během 5 minut. Předpokládá se, že součástí vystoupení bude prezentace v PowerPointu, PDF, případně v jiném programu.

Prezentace bude probíhat primárně kontaktně s možností připojení přes MS TEAMS v předem odůvodněných případech. V případě varianty přes MS TEAMS bude soutěžící po předání slova sdílet ze svého zařízení svým preferovaným způsobem přes MS TEAMS. Doporučujeme prezentujícím předem vyzkoušet způsoby prezentování (přímo v TEAMS, pomocí sdílené plochy, využití doprovodných prostředků pro prezentaci) a ověřit kvalitu připojení.

Komise bude mimo jiné hodnotit připravenost a kreativitu prezentace v kontaktním/online prostředí. Organizátoři budou dbát na dodržení časového limitu.

Kromě toho speciálně k výročí 20. ročníku akce Prezentace projektů bude vydán aktualizovaný sborník projektu se články shrnující činnosti jednotlivých projektů, závěrečné práce, účast na akcích a grantech, spolupráci s praxí a zpětné hodnocení projektů absolventy.

Přihlašování bylo uzavřeno.

Přihlášení projektů na konferenci:

 • Přihlášení bude možné pomocí aplikace. Odkaz pro přihlášení je zveřejněn výše.
 • Projekt může přihlásit student zapsaný na daném projektu.
 • Pokud nemůžete přihlásit projekt, na němž jste zapsaný(á), ihned kontaktujte organizátory, aby zjednali nápravu.
 • Pokud chcete představit nový projekt či projekt bez studentů, ihned kontaktujte organizátory.
 • Případné dotazy Vám rád zodpoví za organizátory konference: Jiří Růžička (ruzicji4@fd.cvut.cz), Kristýna Navrátilová (navrakr1@fd.cvut.cz)

Hodnotící kritéria pro soutěž

Kritéria hodnocení:

 • PREZENTACE – max. 15 bodů
  • mluvený projev, kreativita prezentace a celkový dojem z prezentace – max. 10 bodů
  • technické provedení prezentace, připravenost na kontaktní/online prostředí – max. 5 bodů
 • ČLÁNEK DO SBORNÍKU PROJEKTŮ – max. 10 bodů
  • stažení vzoru a instrukcí k vytvoření článku do sborníku soubor word  (~15.5 kB)
  • existence článku do sborníku, dodržení podmínek a předepsané osnovy ve všech hlavních bodech a rozsahu článku – max. 5 bodů
  • celkový dojem, obsah článku, kreativita a jazyková správnost – max. 5 bodů

Od každého člena hodnotící komise tak projekt může získat maximálně 25 bodů. Celkové pořadí bude sestaveno podle celkového množství dosažených bodů od všech členů hodnotící komise.

Podmínky pro účast v soutěži:

 • zaslání prezentace i článku do sborníku v elektronické podobě dohromady v jednom e-mailu na e-mailovou adresu: ruzicji4@fd.cvut.cz s předmětem e-mailu: "Prezentace projektu – název projektu – jméno a příjmení autora"
 • mluvčí musí být studentem daného projektu
 • autorský tým článku do sborníku musí být složen ze studentů daného projektu a recenzován jedním z vedoucích daného projektu
 • prezentovaný projekt musí být ve "Výběrovém řízení pro rok 2022" vypisován

Uzávěrka přihlášení do soutěže bude 08. 11. 2022. Do této doby je třeba zaslat prezentace a články přihlášených účastníků elektronicky na e-mail: ruzicji4@fd.cvut.cz.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny co nejdříve po 24. 11. 2022.