Prezentace projektů - ročník XVII. (2019)

Sborník z 11. ročníku konference (2013) soubor pdf  (~13.3 MB)

Nejlepší projekty

 • ročník XVII. (2019) soubor pdf  (~425.3 kB)
 • ročník XVI. (2018) soubor pdf  (~422.1 kB)
 • ročník XV. (2017) soubor pdf  (~371.3 kB)
 • ročník XIV. (2016) soubor pdf  (~373.5 kB)
 • ročník XIII. (2015) soubor pdf  (~69.5 kB)
 • ročník XII. (2014) soubor pdf  (~268.6 kB)
 • ročník XI. (2013) soubor pdf  (~26.1 kB)

Fotky z XIV. ročníku konference

Další fotky z konference

Vážení studenti, vážení zaměstnanci,
dovolujeme si vás pozvat již na XVII. ročník konference "Prezentace projektů". Konference je primárně určena pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu, kteří se budou v rámci výběrového řízení přihlašovat do studentského projektu a tím si volit i svůj další obor studia. Rádi ale uvítáme i zaměstnance či studenty magisterského studia, které zajímá, jaké projekty se na fakultě realizují.

V rámci tohoto ročníku konference bude vyhodnoceno 10 nejlepších projektů a ty budou oceněny finanční odměnou - podílem z celkové částky 60 000,- Kč.

Hodnocení bude provádět nezávislá komise složená ze studentů a zaměstnanců.

Těšíme se na vás na všechny.

Důležité informace

 • Výsledky soutěže - PREZENTACE PROJEKTŮ 2019 (podrobnější informace)
 • Termín konání konference: pátek 15. 11. 2019 v 8:00.
 • Místo konání konference: FD budova FLORENC, posluchárna F309
 • Projekty se mohou přihlásit na konferenci od středy 6. 11. 2019 (20:00) do úterý 12. 11. 2019 (12:00). Z důvodu přípravy harmonogramu nebude možné pozdější přihlášení!
 • Harmonogram konference:
 • Projekty bude hodnotit komise v tomto složení:
  • Dr. Ing. Jan Přikryl (K611)
  • Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. (K612)
  • doc. Ing. Vít Fábera, Ph. D. (K614)
  • Mgr. Eva Rezlerová (K615)
  • Ing. Adam Orlický (K616)
  • Ing. Petra Skolilová (K617)
  • Ing. Michaela Neuhäuserová (K618)
  • Ing. Patrik Horažďovský (K620)
  • Ing. Oldřich Štumbauer (K621)
  • Ing. Luboš Nouzovský (K622)
  • RNDr. Jan Procházka, Ph. D. (K623)
  • Ing. Petr Richter (SKAS ČVUT)
  • Bc. Radek Volf (eFDrive)

Organizační pokyny pro přihlášené projekty

Každý projekt si vybere zástupce (mluvčího), který projekt během 7 minut představí (řešenou problematiku, úspěchy, vize do budoucna, zaměření bakalářských prací a další). Nové projekty představují vedoucí projektů během 5-ti minut. Předpokládá se, že součástí vystoupení bude prezentace v PowerPointu, PDF, případně v jiném programu.

V posluchárně F309 je nainstalován PowerPoint 2013. Pokud si projekt zvolí pro prezentaci jiný software (nestandardní), je potřeba tuto informaci sdělit organizátorům a to nejpozději do 12:00 dne 5. 11. 2019

Přihlašování bylo uzavřeno.

Přihlášení projektů na konferenci:

 • Přihlášení bude možné pomocí aplikace. Odkaz pro přihlášení bude zveřejněn zde.
 • Projekt může přihlásit student zapsaný na daném projektu.
 • Pokud nemůžete přihlásit projekt, na němž jste zapsaný(á), ihned kontaktujte organizátory, aby zjednali nápravu.
 • Pokud chcete představit nový projekt či projekt bez studentů, ihned kontaktujte organizátory.
 • Případné dotazy Vám rádi zodpoví za organizátory konference: Jiří Růžička (ruzicji4@fd.cvut.cz)

Hodnotící kritéria pro soutěž

Kritéria hodnocení:

 • PREZENTACE (max. 15 bodů)
  • mluvený projev a vystupování mluvčího, celkový dojem z prezentace - max 10 bodů
  • technické provedení prezentace - max 5 bodů
 • VIDEOUPOUTÁVKA NA PROJEKT (max. 5 bodů)
  • v upoutávce vystupuje student daného projektu (alespoň 1) i vedoucí projektu (alespoň 1) - max 2 body
  • nápaditost, technické provedení, celkový dojem z videoupoutávky - max 3 body

Doporučený časový rozsah pro videoupoutávku je 1-2 minuty. Videoupotávky lze dodávat do 13.11. organizátorům konference (ruzicji4@fd.cvut.cz), nejpozději pak v den prezentace (15.11.) na CD/DVD. Komise bude videoupoutávky hodnotit v týdnu následujícím bezprostředně po prezentaci.

Od každého člena hodnotící komise tak projekt může získat maximálně 20 bodů. Celkové pořadí bude sestaveno podle celkového dosaženého bodů od všech členů hodnotící komise.

Podmínky pro účast v soutěži:

 • zaslání prezentace v elektronické podobě na e-mailovou adresu ruzicji4@fd.cvut.cz s předmětem e-mailu: "Prezentace projektu - název projektu - jméno a příjmení autora"
 • mluvčí musí být studentem daného projektu
 • prezentovaný projekt musí být ve "Výběrovém řízení pro rok 2019" vypisován

Uzávěrka přihlášení do soutěže bude 13. 11. 2019. Do této doby je třeba zaslat prezentace přihlášených účastníků na ruzicji4@fd.cvut.cz.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny co nejdříve po 24. 11. 2019.