Akustické senzory pro monitorování hluku

Anotace:
Projekt je zaměřen na analýzu a návrh akustických senzorů na bázi elektroakustických měničů s elektrickým polem a související elektroniky. Součástí práce bude seznámení se s teoretickými základy elektroakustických měničů a jejich návrhu, měření a optimalizace experimentálních měničů a jejich interakce s analogovými a digitálními obvody.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Vedoucí:
Ing. Petr Honzík, Ph.D.
Ing. Karina Šimonová

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710
akademický rok výběrového řízení - 2016/2017

Kód | Jazyk | Obor:
K623X1AB | angličtina | BEZ - Bezpečnostní technologie v dopravě
Kapacita:
pro Prahu: 4
pro Děčín: 0
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.