covid-19 info

logo ČVUT

Autonomní vozidla v pozemní dopravě

Anotace:
Problematika koexistence autonomních a klasických vozidel v rámci jednoho dopravního systému. Sociální projevy prostřednictvím technologického nástroje (vozidla), koexistence robota a člověka v jednom prostředí plnících stejné úkoly. Predikce chování jednotlivých vozidel a smíšeného dopravního proudu.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Vedoucí:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Ing. Filip Ravas
Informace:
Na tomto projektu již pracuje 1 student - přesměrování na stránku projektu

BAKALÁŘSKÝ studijní program
- Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
akademický rok výběrového řízení - 2016/2017

Kód | Jazyk | Obor:
K623X1NB | |
Kapacita:
pro Prahu: 2
pro Děčín: 0
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.