Energetické aspekty bezpečnosti v dopravních systémech

Anotace:
Projekt je zaměřen na energetickou analýzu výroby a provozu součástí dopravních systému s orientací na komparaci navrhovaných a realizovaných bezpečnostních řešení. Výsledkem jsou přehledné energetické orientované grafy, postihující energetickou náročnost každého prvku dopravního systému optimálně od ideje po zánik, resp. od získání zdrojů po likvidaci.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Vedoucí:
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Ing. Stanislav Vondráček, CSc.
Ing. Stanislav Vondráček

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710
akademický rok výběrového řízení - 2016/2017

Kód | Jazyk | Obor:
K623X1EB | angličtina | BEZ - Bezpečnostní technologie v dopravě
Kapacita:
pro Prahu: 1
pro Děčín: 0
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.