covid-19 info

logo ČVUT

Jednoúčelové stroje a zařízení

Anotace:
Pro speciální měření, certifikaci výrobků a systémů nebo jiné zvláštní účely je často nutné zkonstruovat různé přípravky, jednoúčelové stroje nebo speciální zařízení, vycházející z kombinace mechanických a elektronických prvků. V rámci projektu studenti prokáží své konstruktérské schopnosti při návrhu takových strojů nebo zařízení s využitím návrhových systémů, které jsou k dispozici na fakultě (Autocad, Orcad, Inventor apod.). Výsledkem projektu je návrh a technická dokumentace k výrobku včetně potřebných výpočtů, simulací nebo demonstrací. Na základě doporučení vedoucího projektu mohou studenti zařízení vyrobit v Laboratoři speciálních projektů s využitím elektronických návrhových a výrobních strojů nebo CNC strojů. Příkladem konkrétního řešení může být minirobot pro ovládání plynového pedálu nebo pohybů volantu při standardizovaných testech nebo vyhodnocovací zařízení stavů vozidla na sběrnice CAN a další.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Vedoucí:
Ing. Petr Honzík, Ph.D.
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
Ing. Stanislav Vondráček

BAKALÁŘSKÝ studijní program
- Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
akademický rok výběrového řízení - 2016/2017

Kód | Jazyk | Obor:
K623X1UB | |
Kapacita:
pro Prahu: 2
pro Děčín: 0
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.