covid-19 info

logo ČVUT

Pokročilé technologie a nové sociální jevy

Anotace:
Pokročilé technologie vedou k rychlejšímu pohybu informací ve společnosti, nové organizaci práce i novým závislostem. Role pokročilých technologií ve formování společnosti je předmětem tohoto projektu, a to včetně např. radikalizace některých sociálních skupin prostřednictvím sociálních sítí, nových deliktů apod.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Vedoucí:
Bc. Alena Benešová Štíbrová
PhDr. Ivan Gabal
Ing. Václav Jirovský, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
- Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
akademický rok výběrového řízení - 2016/2017

Kód | Jazyk | Obor:
K623X1PJ | |
Kapacita:
pro Prahu: 2
pro Děčín: 0
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.