info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Dopravní řešení pro Smart City

Anotace:
Koncept Smart City přináší nová a v současnosti velmi žádaná řešení pro moderní města, která se stále častěji začínají objevovat i v České republice. I přes to, že je téma Smart City často diskutované, většina lidí zná o tomto programu pouze částečné nebo zkreslené informace. Snahou tohoto projektu je vysvětlit tento pojem v širších souvislostech, ukázat konkrétní Smart řešení pro dopravu v praxi a spojit tyto širší souvislosti a teorii s jednotlivými Smart řešeními do budoucích projektů nebo přímo do praxe. Studenti v tomto projektu mohou sami vytvořit nová dopravní řešení, která budou zapadat do koncepce Smart City nebo rozpracovat existující představená teoretická řešení a převést je do praxe. Téma zájmu studenta je prakticky libovolné, jelikož program Smart City zasahuje do všech odvětví dopravy. Je proto možné zabývat se veřejnou hromadnou dopravou, cyklistickou dopravou, dopravou v klidu nebo samotnou organizací a koordinací všech druhů doprav a dalšími podobnými tématy. Výhodou je i možná spolupráce s městy, které se tímto programem také zabývají, například město Písek.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Viktor Beneš
Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D.
Ing. Kristýna Navrátilová
Ing. Zuzana Purkrábková
Ing. Jiří Růžička, Ph.D.
Informace:
Na tomto projektu již pracuje 13 studentů - přesměrování na stránku projektu
www stránky projektu
http://smart.fd.cvut.cz/

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích (B1041A040001)
akademický rok výběrového řízení - 2017/2018

Obor:
Dopravní systémy a technika (DOS)
Kód | Jazyk:
K620X1XD | čeština
Kapacita:
pro Prahu: 1
pro Děčín: 0
Seznam PVP: