info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Dopravní obslužnost

Anotace:
Řešení dopravní obslužnosti velkých rekreačních, obchodních a průmyslových center silniční a kolejovou dopravou s ohledem na stávající silniční a železniční síť a životní prostředí. Po zvládnutí obecné problematiky budou řešena konkrétní centra menšího i většího rozsahu (oblast Šumavy, Krkonoš a dalších).
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Martin Jacura, Ph.D.
Ing. Bc. Jan Kruntorád
Ing. Ondřej Trešl
Ing. David Vodák, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1DO | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X2DO | čeština | DS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.