info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Analýza dopravních nehod

Anotace:
Projekt se zabývá úvodem do problematiky řešení a komplexní analýzou nehodového děje (rozhodovací procesy účastníků silničního provozu - subjektivní parametry, analýza stop a poškození - objektivní parametry), bezpečností komunikací a vozidel (prevence vzniku nehodové situace a škod, bezpečnostní inspekce) a dalšími problematikami souvisejícími se znaleckou praxí (jízdní dynamika, nárazové testy a 3D modelování). V rámci projektu se posluchači seznámí např. se zásadami sběru a zpracování dat (měření jízdní a nárazové dynamiky), s výpočetními metodami používanými pro analýzu nehodového děje a 3D modelováním (použitím 3D skeneru či fotogrammetrie a zpracování prostorových dat).
Garantující ústav:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Vedoucí:
Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.
Ing. Bc. Karel Kocián, Ph.D.
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.
Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
22X1AD | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
22X2AD | čeština | DS
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.