info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Evoluční techniky v dopravě

Anotace:
Náplní projektu je prozkoumat možnosti využití genetických algoritmů, genetického programování, event. dalších evolučních technik při řešení dopravních problémů, jako jsou: problém obchodního cestujícího, lokačně-alokační úlohy, optimalizace tras apod. V současné době řešíme aplikace evolučních technik na problém optimalizace železničního grafikonu. Aktuální námět na diplomovou práci je naprogramování aplikace v C++ s využitím grafických knihoven Qt, která zobrazuje graficky výsledky evoluce zapojení konfigurace obvodu. V rámci projektu je možné se věnovat i využití evolučních technik v ostatních oblastech souvisejících s dopravou a telekomunikacemi, zejména na systémové úrovni, např. při konstrukci automatů, gramatik, při integraci gramatik atd. Nabízejí se zajímavé možnosti ověřit také nasazení genetických algoritmů v oblasti interakce člověk – vozidlo, např. při analýze EEG signálů.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.
Ing. Jan Zelenka

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
14X1ES | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.