info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Preference veřejné hromadné dopravy

Anotace:
Studenti se v projektu zabývají problematikou přímé i nepřímé preference veřejné hromadné dopravy. Navrhují řešení vedoucí k podpoře veřejné dopravy, jejímu zrychlování a zvyšování její efektivity. Jedná se například o stavební úpravy (řešení přestupních uzlů, liniová preferenční opatření apod.), organizační změny (úpravy linkového vedení, směrová i časová koordinace linek, úpravy jízdních řádů apod.), či další podpůrná opatření (marketingová, ekonomická, ekologická). Součástí projektu jsou exkurze do provozu VHD s praktickými ukázkami a popisem vybraných konkrétních situací. Studenti jsou vedeni k samostatné prezentaci dílčích výsledků své práce v projektu.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Ondřej Nováček
Ing. Ivo Novotný, Ph.D.
Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.
Ing. Vladimír Pušman, Ph.D.
www stránky projektu
https://k612.fd.cvut.cz/12x1ph/

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1PH | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X2PH | čeština | DS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.