info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě

Anotace:
V rámci projektu lze řešit celou řadu témat týkajících se návrhu a tvorby informačních systémů pro dopravní aplikace. Vybírat můžete z následujících tematických okruhů: - návrh informačních systémů s využitím relačních databází - informační systémy v dopravě pro zpracování velkých dat(NoSQL) - návrh a programování aplikací pro PC či mobilní platformy - informační systémy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - identifikace a lokalizace účastníků dopravního provozu - IoT (Internet věcí),iBeacon a další moderní technologie využitelné v dopravě
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Ing. Jan Krčál, Ph.D.
Ing. Alena Plašilová
Ing. Jan Procházka

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
14X1AM | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
14X2AS | čeština | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.