Krkonošské metro - univerzitní dráha

Anotace:
V rámci školního projektu Krkonošské metro se studenti zabývají komplexním řešením hromadné dopravy osob v Krkonoších. Jedná se zejména o udržení a modernizaci provozu na regionální dráze č. 042 Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou. Jde o rozvoj a rozšíření stávající infrastruktury, návrh automatizovaného zabezpečovacího zařízení či konstrukci nového „lehkého“ železničního vozidla, které bude schopné i provozu po drážním tělese v pozemní komunikaci („vlakotramvaj“). Součástí projektu je dále širší komplexní řešení dopravy – tak aby bylo možno navržený systém začlenit do navrhovaného integrovaného dopravního systému „VHoD – Veřejná horská doprava“. Výše uvedená dráha by měla sloužit také jako „fakultní dráha FD ČVUT“, tedy praktická laboratoř pro ověřování nových metod a technologických novinek a návrhů ČVUT v běžných provozních podmínkách.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. František Kopecký, Ph.D.
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Ing. Milan Marvan

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X2LS | angličtina | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.