info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Mapy a geografické informační systémy

Anotace:
Aplikace technologií GIS na systémové úlohy dopravy. Analýza a konstrukce znalostí v geografických informačních systémech, charakteristiky průběhu definovaných veličin v čase, průmět a predikce v prostředí v GIS, aplikace v dopravních úlohách s podporou nástrojů systémového inženýrství.
Garantující ústav:
Ústav dopravní telematiky (16120)
Vedoucí:
Ing. Jindřich Borka, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Eva Hummelová
Ing. František Kekula
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc.
www stránky projektu
http://gis.fd.cvut.cz

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
20X1GD | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.