info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci

Anotace:
Doprava vytváří prostředí, ve kterém existuje pestrá nabídka nejrůznějších dopravních a logistických problémů. Projekt je zaměřen na úlohy optimálního rozmístění obslužných center na dopravní síti, nalezení optimálních tras pro dopravní obsluhu, optimalizaci provozu logistických center, optimalizaci zásobování v logistickém řetězci a s tím související ekonomické (nákladové, rizikové) hledisko. Dále je projekt zaměřen na uplatnění optimalizačních metod ve veřejné dopravě. Např. pro optimalizaci dopravní obsluhy území a optimalizaci podpůrných úloh souvisejících s její optimální organizací oběhů vozidel, vytváření signálních plánů křižovatek atd.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Andrea Hrníčková
Ing. Karel Ječmen
Ing. Bc. Matúš Kováč
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1OL | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2OL | čeština | LA
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.