info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Projektování silnic a dálnic

Anotace:
Projekt Projektování silnic je zaměřen na využití počítačové techniky v moderním pojetí projektování. Softwarově se projekt bude opírat o aktivní využívání produktů AutoCad Civil 3D. Projektování zejména obchvatů obcí a novostaveb silnic.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Martin Höfler
Ing. Tomáš Honc
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Tomáš Kučera

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1PS | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X2PS | čeština | DS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.