info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Přijatelné formy dopravy ve městech

Anotace:
Dopravní obslužnost urbanistických celků - návrh nových dopravních tras, dopravní napojení obchodních center, průmyslových areálů a nádraží. Řešení dopravy v historických jádrech měst. Navrhování obytných zón a zón 30. Optimalizace průtahů silnic obcemi. Uspořádání prostoru místních komunikací. Jednosměrné ulice. Křižovatky - vhodnost použití jednotlivých typů, analýza a řešení úrovňových křižovatek, analýza křižovatek pomocí dopravních modelů, návrh světelného signalizačního zařízení (SZZ) a jeho koordinace. Řešení dopravy v klidu - problematika parkování v obytných souborech, organizace dopravy a parkování v uzavřených areálech. Aplikace prvků zklidňování dopravy. Bezpečnost nemotorové dopravy - přechody pro chodce, bezpečná cesta dětí do škol, cyklistické komunikace a trasy. Bezbariérové trasy - opatření pro tělesně a zrakově postižené. Veřejná hromadná doprava - koncepce systému MHD, informační systém.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Roman Dostál
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.
Ing. Gabriela Sidorinová

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1PF | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X2PF | čeština | DS
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.