info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Integrální taktový grafikon v ČR

Anotace:
Návrh a implementace segmentovaného systému veřejné dopravy založeného na principu integrálního taktového grafikonu do reálných provozních podmínek a na skutečné jakož i navrhované dopravní infrastruktuře. Po absolvování projektu budou studenti schopni samostatně navrhnout koncepci dopravní obsluhy území ve zvoleném regionu. Teoretické základy tvorby integrálního taktového grafikonu, matematické metody a optimalizační procesy používané při tvorbě integrálního taktového grafikonu, návrh koncepce dopravní obsluhy regionu na dostupné infrastruktuře, odlišnosti při aplikaci modifikovaného a ideálního integrálního taktového grafikonu, návrh změn pro splnění okrajových podmínek vyhovujících zavedení ideálního integrálního taktového grafikonu.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Ing. David Juřík
Ing. Zdeněk Michl
Ing. Rudolf Vávra
www stránky projektu
https://takt.fd.cvut.cz/IG

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1IG | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2IG | čeština | LA
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.