info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Regionální integrovaná doprava

Anotace:
Projekt se zabývá integrovanou dopravou ve městech a regionech. V první fázi se studenti seznamují s činnostmi navazujícími na PID (PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA), především z oblastí: ● dopravní průzkumy ● tarifní a odbavovací systém ● informační systémy ve vozidlech, stacionární, elektronické‚ apod. ● organizace dopravy (plánování až do úrovně JŘ) ● kontrolní a řídící systémy ● záchytná parkoviště Ve druhé fázi studenti zpracovávají samostatně na základě doporučení a vlastního výběru některou z uvedených oblastí a navrhují vlastní řešení.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Petr Chmela
Ing. Martin Jareš, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1RI | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X2RI | čeština | DS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.