Moderní přístup k provozní bezpečnosti (safety) letecké dopravy

Anotace:
Vývoj smýšlení o bezpečnosti v letectví začal vyšetřováním nehod letadel, které bylo zaměřeno na hledání technických chyb a nedostatků. Díky rozsahu vyšetřování bezpečnostních událostí a jeho výsledkům došlo k obrovskému množství technických a technologických vylepšení a zlepšení letecké infrastruktury. Následující období až do 90. let 20. století je charakteristické rozsáhlým výzkumem v oblasti lidského faktoru a lidské výkonnosti. V současnosti je zkoumání zaměřeno na organizační faktory leteckých organizací. Snahou je vytvoření podmínek pro odstranění potenciálu pro vznik chyb z provozních operací. Nové vnímání definuje povinnosti organizace ve vztahu k principům řízení bezpečnosti. Identifikace nebezpečí a řízení bezpečnostních rizik jsou hlavní procesy řízení bezpečnosti. Jsou také hlavními komponenty systémového přístupu k zajištění bezpečnosti systému letecké dopravy. Studenti projektu jsou při řešení projektu vedeni ke vnímání systémového přístupu a ke studiu a aplikaci moderních metod provozní bezpečnosti. Využití výsledků v praxi bude velkým přínosem pro zlepšení bezpečnostní situace v českém letectví.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Ing. Vladimír Plos, Ph.D.
Ing. Slobodan Stojić, Ph.D.
Ing. Oldřich Štumbauer
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Obor:
21X1MF | angličtina | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.