info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Kalkulace nákladů v dopravě

Anotace:
Projekt je zaměřen na kalkulaci nákladů jednotlivých dopravních módů (silniční, železniční, vodní, letecká doprava). V úvodní části projektu jsou studenti seznámeni se strukturou nákladů a rámcovým postupem při kalkulaci nákladů všech zmíněných dopravních módů. Ve druhé fázi si studenti navrhnou vlastní model kalkulace nákladů a nákladových tarifů. Kromě vyčíslení přímých nákladů provozu se v kontextu technologie řešeného druhu dopravy věnují též variantním vyčíslením jednotkových režijních nákladů. Během prvního semestru si každý student vybere jeden druh dopravy a ten dále rozpracovává tak, aby mohl použít výsledky své práce ve své bakalářské či diplomové práci. V závislosti na složitosti zvoleného řešení a schopnostech studentů je možné projekt směřovat i do softwarové oblasti.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Alexandra Dvořáčková, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1KN | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2KN | čeština | LA
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.