info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích

Anotace:
Analýza podmínek pro uplatňování norem kvality v oblasti služeb, specielně v oblasti nákladní a osobní dopravy, stanovení kriterií hodnocení kvality v těchto druzích doprav a aplikace v konkrétních podmínkách.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.
Ing. Bc. Pavel Edvard Vančura, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1KD | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2KD | čeština | LA
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.