covid-19 info

logo ČVUT

Trestné činy a přestupky v dopravě

Anotace:
V souvislosti s přijetím novely zákona o silničním provozu došlo i k některým změnám trestního zákona, jejichž účelem je přísnější postih neukázněných řidičů a tím zvýšit bezpečnost na českých silnicích. V projektu se student zaměří na vybrané trestné činy související s řízením motorových vozidel (jako řízení bez řidičského oprávnění, řízení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví, obecné ohrožení aj.), porovnání jejich skutkových podstat, výše trestu, dále na porovnání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích včetně uložených sankcí a komparaci české trestněprávní úpravy s úpravami zahraničními. Uvedené právní aspekty jsou podkladem pro aplikaci v technické oblasti, zahrnující např. automatickou detekci přestupků a trestných činů nebo automatizované omezení řízení vozidla pod vlivem návykových látek a pod.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Vedoucí:
Mgr. Miloslav Kučera
JUDr. Milena Macková

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
23X1TS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.