info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Alternativní tarifikace městské hromadné dopravy v ČR

Anotace:
Průzkum možných změn stávajících tarifů MHD v českých městech a predikce jednotlivých důsledků těchto změn. Zkoumání časových řad a stanovení příslušných křivek citlivosti na změny ve vztahu ke kvalitě dopravy a jejímu financování. Analýza vývoje počtu černých pasažérů, efektivity přepravní kontroly a propustnosti odbavovacího systému v závislosti na jednotlivých změnách tarifu. Hledání ostatních možných dopadů změn tarifu a návrhy optimálních změn tarifu ve vybraných městech ČR.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1AT | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2AT | čeština | LA
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.