info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Bezpečný motocykl

Anotace:
Projekt je strukturován do několika sekcí – bezpečný motocykl (účelem je zvýšit aktivní i pasivní bezpečnost konstrukce; informovaností zvýšit bezpečnost užívání v dopravě), závodní motocykl (účelem je zapojit vědeckou obec do motoristického sportu – činnost může vyústit v konstrukci motocyklu formule Student), energeticky nenáročný a ekologický motocykl (účelem je přenést nejnovější poznatky z oboru alternativních pohonů do konstrukce jednostopých vozidel a provádět v oboru další výzkum a vývoj a informační sekce (účelem je informovat společnost o historii, současnosti a budoucnosti motocyklové konstrukce, výroby a dopravy – informovanost by měla přispět k respektu motocyklu v dopravě a zvýšení jeho společenské prestiže). Pro obor LOG bude téma BP zaměřeno specielně na soutěž Motostudent.
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Vedoucí:
Ing. Jiří First
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Ing. Martin Molcar email
Ing. Josef Svoboda
Ing. Přemysl Toman

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X1CD | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X1CM | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X2CD | čeština | DS
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.