Mezinárodní přeprava zboží

Anotace:
Legislativní, technologické a ekonomické podmínky mezinárodní nákladní dopravy. Projekt zvoleného druhu mezinárodní přepravy v souladu s uvedenými podmínkami a jeho vyhodnocení.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Edvard Březina, CSc.
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1MP | angličtina | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2MP | angličtina | LA
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.