Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků

Anotace:
Cílem projektu je seznámit studenty s progresivními metodami prakticky užívanými při vývoji různých druhů dopravních prostředků (obecné technických produktů). Jedná se o metody určené pro analýzu zákaznických požadavků a jejich aplikací při technických řešeních (např. QFD – Quality Function Deployment), metody podporující optimalizaci řešení z hlediska úspory nákladů, výrobních časů, konstrukčních variant, servisních nákladů atd. (např. DFA – Design for Assembly, atp.). Dále to jsou metody určené pro predikci potencionálních chyb při vzniku výrobku (např. FMEA – Failure Mode and Effects Analysis tedy metoda pro zjišťování možných chyb a jejich důsledků). Studenti budou v rámci projektu zpracovávat zvolené téma s konkrétním, reálným zadáním na konstrukci dílu, podskupiny, skupiny nebo celku. Při jeho zpracování bude použita jedna z výše uvedených metod anebo jejich vhodná kombinace, vycházející z aktuálních požadavků / zohledňující aktuální potřeby zákazníků. Zadání diplomních prací vypracovávaných v rámci tohoto projektu budou zaměřena na různé typy dopravních prostředků, s důrazem na silniční dopravu. Zaměření projektů bude na oblast podpory řidiče a autonomní jízdy. Ověření výsledků bude prováděno na HMI simulátorech.
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Vedoucí:
Ing. Inga Kadlecová
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Ing. Jaromír Tobiška email
Ing. Přemysl Toman

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X2ND | angličtina | DS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.