info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Logistika a management v letecké dopravě

Anotace:
Logistika a management v letecké dopravě z pohledu jednotlivých procesů na logistickém řetězci i nástroje pro efektivní řízení firmy. Manažerské rozhodování v prostředí řízené cenové diskriminace, optimalizace logistických procesů i metodika pro jednotlivé body na logistickém řetězci v oblasti letecké dopravy. Letecké společnosti z hlediska logistických systémů. Letecký přepravní proces cestujících a leteckého zboží. Informační systémy v letecké dopravě. Globální distribuční systémy.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Václav Honek
Ing. Petra Skolilová, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1LE | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2LE | čeština | LA
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.