Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury

Anotace:
Předmětem projektu je uplatnění principů projektového řízení při realizaci a financování strategických projektů dopravní infrastruktury. Realizace strategických projektů dopravní infrastruktury je z hlediska principů projektového řízení strukturovaný proces, ve kterém je nutno identifikovat role a odpovědnosti klíčových účastníků projektu, stanovit fáze projektu a jejich harmonogram a věnovat se problematice řízení rizik. Aplikace principů projektového řízení na projekty dopravní infrastruktury, ať už financované tradiční cestou, ze zdrojů EU nebo prostřednictvím PPP je šancí pro zvýšení efektivity a hospodárnosti pro veřejný sektor.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2PR | angličtina | LA
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.