info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury

Anotace:
Předmětem projektu je uplatnění principů projektového řízení při realizaci a financování strategických projektů dopravní infrastruktury. Realizace strategických projektů dopravní infrastruktury je z hlediska principů projektového řízení strukturovaný proces, ve kterém je nutno identifikovat role a odpovědnosti klíčových účastníků projektu, stanovit fáze projektu a jejich harmonogram a věnovat se problematice řízení rizik. Aplikace principů projektového řízení na projekty dopravní infrastruktury, ať už financované tradiční cestou, ze zdrojů EU nebo prostřednictvím PPP je šancí pro zvýšení efektivity a hospodárnosti pro veřejný sektor.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
Ing. Daniel Pilát

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1PR | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.