info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Logistika v souvislostech

Anotace:
Projekt je otevřen všem studentům se zájmem o logistická témata. Jeho cílem je zasadit logistiku a moderní logistické trendy do kontextu současného světového dění, například: Jaký dopad na logistické řetězce má růst výrobních nákladů v Číně? Jak se projeví chystaná obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií v oblasti logistiky? Jaká jsou úskalí přeshraniční přepravy mezi Mexikem a Spojenými státy americkými? Studenti jsou vedeni k osvojení základů vědecké práce, které využijí při psaní bakalářské práce i dalším studiu.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Ing. Michaela Sušická

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1LV | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2LV | čeština | LA
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.