info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Bezpilotní prostředky

Anotace:
Projekt se zabývá a řeší problematiku bezpilotních létajících prostředků včetně balónů a vzducholodí. Řešené oblasti pokrývají začlenění UAS (Unmanned Aircraft System) do provozu (např. UTM), výzkum v oblasti využití pro komerční účely, konstrukce a design, výzkum nových i vylepšení stávajících systémů pro UAS, oblast legislativních požadavků (předpis L2 - Doplněk X, Evropská harmonizace), protiprávní činy a mnoho dalších. Důraz je kladen na vlastní inovativní způsob řešení dané problematiky. Studenti mohou řešit zadané téma, ale i téma vlastní, které se vztahuje k bezpilotním létajícím systémům. Řešená oblast se vztahuje na národní, evropskou i světovou úroveň. Cílem projektu je řešit jak stávající problémy, tak i budoucí strategický vývoj bezpilotních prostředků. Koordinátorkou projektu je Ing. Šárka Hulínská.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Šárka Hulínská
Ing. Adam Kleczatský
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Ing. Stanislav Kušmírek

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2BP | čeština | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.