info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Člověk a globální komunikace

Anotace:
Projekt je zaměřen na studium telekomunikačních technologií, sítí a služeb a jejich užití především pro řízení procesů v reálném čase. Jednotlivá témata vychází nejen ze stávajícího stavu oboru v České republice ale i prognóz vývoje moderních telekomunikačních systémů, které jsou rozvíjeny jak pro masové nasazení (mobilní sítě, IP multimediální sítě), tak i systémů, které jsou koncipovány pro specifická řešení, kde jsou např. vyžadované garance stanovené kvality služby. V rámci projektů jsou konkrétní řešení koncipována na základě analýz požadavků na telekomunikační systémy především v rámci jejich integrace do dopravních systémů, kde dosahované telekomunikační parametry (telekomunikační performační indikátory) patří mezi klíčové systémové parametry (telematické performační indikátory). Jednotlivé úlohy jsou zasazeny do rámce studia telematických a telekomunikačních projektů v rámci Fakultou dopravní řešených výzkumných programů rezortních ministerstev (např. Trvalá prosperita - MPO), stejně jako i ve vazbě na konkrétní zadání průmyslu (např. Škoda Auto). Tento projekt je úzce provázán na projekt Družicová navigace a její využití v dopravě. Tyto dva projekty mají k dispozici kapacity i nově vznikající laboratoře eIdent, kde mj. mohou studenti úzce spolupracovat s výzkumnými a vývojovými pracovníky i z neakademické sféry.
Garantující ústav:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Vedoucí:
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M.
Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
14X1GS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
14X1GM | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
14X2GS | čeština | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.