Simulace a vizualizace v dopravě

Anotace:
Simulace a vizualizace se v dopravě využívají např. pro projektování komunikací, při plánování dopravních opatření, velkých stavebních úprav, k posuzování alternativních návrhů a podobně. Projekt umožní studentům seznámit se s moderními technologiemi Laboratoře pro simulaci a vizualizaci pro tvorbu prostorových modelů z digitálních fotografií, digitálních modelů terénu či prostorových modelů měřených předmětů. Ty lze využít k vizualizaci navrhovaných projekčních nebo dopravně inženýrských opatření, k simulačním testům nebo k tvorbě scénářů pro budovaný vozidlový simulátor.
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Vedoucí:
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Ing. Adam Orlický
Ing. Ondřej Smíšek
Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X1FD | angličtina | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.