info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Komunikace mezi vozidly

Anotace:
V současnosti jsou velmi rozšířená mobilní zařízení s operačním systémem Android. Cílem projektu je využít tato zařízení (např. mobilní telefony) pro vzájemnou komunikaci mezi vozidly. Výsledkem bude aplikace, která má dva režimy – aktivní a pasivní. Aktivní režim lze využít např. u vozidel záchranné služby, které by upozorňovaly ostatní mobilní zařízení v okolí na to, že jsou blízko nich. V pasivním módu budou zobrazovány notifikace o poloze blížících se aktivních zařízení. Předešlo by se tím situacím, kdy např. řidič neslyší přijíždějící vozidla IZS. V rámci projektu studentům nabízíme možnost podílet se na vývoji aplikace, která bude tuto problematiku řešit a bude mít významný dopad na bezpečnost v dopravě. Seznámíte s celým vývojem aplikace od jejího návrhu, až po samotnou realizaci.
Garantující ústav:
Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (16123)
Vedoucí:
RNDr. Zuzana Kosová
Ing. Jaroslav Martínek

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
23X1KS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.