Lidský faktor v letectví

Anotace:
Cílem všech studií, které se jakýmkoli způsobem týkají letectví bylo, a stále je, zvýšit bezpečnost letového provozu. Statistické údaje, dostupné k leteckým dopravním nehodám uvádějí, že velká část je způsobena chybou člověka. Více než polovina těchto nehod je pak způsobena chybou při pilotování. Cílem tohoto projektu je nalézt faktory založené na sledování psychofyziologického stavu leteckých specialistů (zejména pilotů) a jejich výkonnosti, které by mohly přispět ke zvýšení bezpečnosti letového provozu. Projekt je tedy orientován na lidský faktor v letectví, s primárním zaměřením na piloty (ne však limitně) a jejich výkonost, trénovanost a aktuální psychofyziologickou kondici. V rámci projektu jsou řešena zejména témata založená na monitoringu fyziologických funkcí, sledování reakčních časů, sledování vývoje trénovanosti a výkonosti leteckých specialistů, a také návrhu vhodných matematických metod pro hodnocení těchto dat. Nově jsou na projektu také řešena témata spojená s využitím virtuální a rozšířené reality v letectví. Projekt je tedy určen pro studenty se zájmem o analýzu dat s využitím matematických a statistických metod pro účely objektivizace faktorů, které by mohly mít negativní vliv na bezpečnost letového provozu, a to s hlavním ohledem na lidský faktor. Koordinátorem projektu je Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Lenka Hanáková
Ing. Michaela Kalivodová
Ing. Roman Matyáš, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1LF | angličtina | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2LF | angličtina | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.