info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Lidský faktor v letectví

Anotace:
Projekt se zabývá sledováním a hodnocením faktorů, které jsou založené na sledování psychofyziologického stavu leteckých specialistů (zejména pilotů) a jejich výkonnosti. Projekt je orientován na lidský faktor v letectví, s primárním zaměřením na piloty (ne však limitně) a jejich výkonnost, trénovanost a aktuální psychofyziologickou kondici. V rámci projektu jsou řešena zejména témata založená na monitoringu fyziologických funkcí, sledování reakčních časů, sledování vývoje trénovanosti a výkonnosti leteckých specialistů, a také návrhu vhodných matematických metod pro hodnocení těchto dat. Nově jsou na projektu také řešena témata spojená s využitím virtuální a rozšířené reality v letectví. Projekt je určen pro studenty se zájmem o analýzu dat s využitím matematických a statistických metod pro účely objektivizace faktorů, které by mohly mít negativní vliv na bezpečnost letového provozu, a to s hlavním ohledem na lidský faktor. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav letecké dopravy (16121)
Vedoucí:
Ing. Lenka Hanáková
Ing. Michaela Kalivodová
Ing. Liana Karapetjan
Ing. Roman Matyáš, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X1LF | čeština | LED (Letecká doprava)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - N 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
21X2LF | čeština | PL (Provoz a řízení letecké dopravy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.