Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků

Anotace:
Projekt řeší problematiku aktivní a pasivní bezpečnosti dopravních prostředků a jejich ovlivnění konstrukcí vozidla a dalšími systémy. Zahrnuje také problematiku legislativy, zkoušení a schvalování vozidel v těchto oblastech. V rámci projektu jsou řešeny oblasti jízdní dynamiky a stability vozidel, vliv vozidla na řidiče, posádku a jeho okolí. Z hlediska pasivní bezpečnosti je projekt zaměřen na ochranu posádky při nárazu a různých typech kolizí. Jednotlivá témata jsou řešena od rešerše přes návrh, výpočet, konstrukci až po zkoušení. Studenti se v rámci projektu účastní reálných zkoušek a měření (jízdní zkoušky vozidel, crash testy apod.) nebo mohou pro své práce využít počítačových simulací. V rámci projektu je také možná spolupráce s externími firmami a institucemi (Škoda Auto, TÜV SÜD, Dekra, …).
Garantující ústav:
Ústav dopravních prostředků (16116)
Vedoucí:
Ing. Jiří First
Ing. Josef Mík, Ph.D.
Ing. Šárka Tauberová
Ing. Přemysl Toman

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X1OD | angličtina | DOS (Dopravní systémy a technika)
16X1OS | angličtina | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X2OD | angličtina | DS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Inteligentní dopravní systémy - N1041A040007

Kód | Jazyk | Zkratka:
16X2OS | angličtina | IS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.