info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Udržitelná mobilita v Praze

Anotace:
Projekt zaměřený na plánování dopravního systému a přípravu realizace dílčích dopravních projektů v hlavním městě Praze. Efektivní dopravní systém využívá veškeré dostupné dopravní prostředky propojené do synergicky fungujícího celku fyzicky i na bázi informačních systémů. Součástí je i příprava analytických dokumentů pro plánování dopravy v Praze. Důraz je kladen na aplikaci koncepčních, strategických a územně plánovacích dokumentů v procesu přípravy projektů v dopravě v Praze, případně i s přesahem do tzv. Pražské metropolitní oblasti. Součástí projektu je i aplikace, případně doplnění znalostí v oblasti urbanismu, životního prostředí, participace, marketingu a projektového řízení. Projekt je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Václav Novotný, Ph.D.
Ing. Lukáš Tittl
Ing. Jakub Zajíček email
Ing. Marek Zděradička email

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1UM | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Dopravní systémy a technika - N1041A040003

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X2UM | čeština | DS
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.