info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Rozhodování v logistice

Anotace:
Cílem řídících pracovníků v logistice je zabezpečit bezproblémový průběh logistických operací ve všech segmentech logistiky. Řízení obecně spočívá v řešení více, či méně složitých rozhodovacích situací. Zatímco při řešení jednoduchých rozhodovacích situací řídící pracovník využívá zpravidla intuici, svoji zkušenost a praxi v oboru, k řešení složitějších rozhodnutí intuice nestačí a je nutné provést určité výpočty manuálně nebo pomocí výpočetní techniky. Cílem projektu je seznámit posluchače s klíčovými problémy rozhodování, kam patří zejména řešení distribučních úloh jako je návrh trasování vozidel, umístění skladů, přiřazení požadavků ke zdrojům, kontejnerový problém apod. Dále budou posluchači vedeni k tomu, aby byli schopni sami v konkrétních logistických systémech vytipovávat rozhodovací problémy a naučili se je řešit pomocí matematických modelů a softwarových nástrojů, které v současné době nabízí informatika a metody operačního výzkumu.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Alena Rybičková, Ph.D.
doc. Ing. Josef Volek, CSc.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1RO | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2RO | čeština | LA
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.