info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Nové trendy a technologie v logistice

Anotace:
Projekt je zaměřen na moderní logistiku a její současné možnosti využití. Celý logistický systém je založen na původních principech logistiky, které je nutno pochopit v první řadě. Následuje sběr dat daných charakterem logistického řetězce. Využití metod procesního modelování umožní popis jak původních procesů, tak i optimalizovaných procesů a následné nasazení nových technologií. Výběr nových technologií musí probíhat nejenom dle zadání a preferencí objednatele, ale také na základě posouzení nově navrženého systému z pohledu zefektivnění fungování a efektivnosti vynaložených prostředků. Současný technologický boom v logistice jde ruku v ruce s potřebami moderního logistického řetězce. V rámci projektu se studenti seznámí s původními principy bez jejichž znalosti ani moderní logistika fungovat nemůže. Studenti budou vedeni k pochopení logistických procesů a nabytí technik jejich formalizovaného zápisu – modelování procesů. Nad modely je možné provádět analýzy a hledat možnosti pro zlepšení jednotlivých procesů i celkového logistického systému. Pro zapojení nových logistických technologií je potřebné najít správné místo, kde jeho aplikace přinese největší užitek.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Martina Vitteková, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1NG | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2NG | čeština | LA
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.