info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Autonomní robotické vozítko

Anotace:
Fenoménem poslední doby se začínají stávat autonomní vozidla, která jsou zatím alespoň částečně, schopná řídit bez aktivních zásahů člověka. Výzkum těchto systémů probíhá zejména v USA (Tesla, nVIDIA, Uber atp.). Vzhledem k tomu, že příčinou více než 95 % nehod je pochybení řidiče, tak se dá předpokládat, že výzkum systémů autonomního řízení začne být významný i v Evropě. O vzniku testovacího polygonu v České republice se již reálně diskutuje. V projektu budeme průběžně sledovat trendy v oblasti autonomních vozidel. Těžištěm projektu bude výzkum, vývoj a testování komponent, která jsou nutná pro sestrojení modelu „samořídícího“ automobilu. Algoritmy budeme testovat na malém robotickém vozítku na bázi nVIDIA JetBot, které si sestrojíme. Vozítko postupně naučíme například projet stanovenou trať, vyhnout se kolizím, zastavit před překážkou, případně ji bezpečně objet. Později vozítko rozšíříme o modul, který umožní vzájemnou komunikaci s ostatními vozítky v okolí a dopravní infrastrukturou. Budeme úzce spolupracovat s projektem Modelování a řízení dopravních sítí. Vstupem pro použité algoritmy umělé inteligence budou zejména obrazová data z kamery instalované na vozítku. Znalosti algoritmů zpracování obrazu, které si studenti v rámci tohoto projektu osvojí, tak najdou uplatnění i mimo oblast autonomních vozidel. Při vývoji budeme používat volně dostupné AI systémy například od firem Google – Tensorflow nebo nVIDIA - TensorRT. Výhodou pro práci na projektu je alespoň základní znalost programování, případně ochota naučit se programovat v jednoduchém programovacím jazyku jako je například Python.
Garantující ústav:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Vedoucí:
Ing. Bohumil Kovář, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
11X1TS | čeština | ITS (Inteligentní dopravní systémy)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.