info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Hospodářská politika a správa v dopravě

Anotace:
V rámci práce na studentském projektu budou řešena témata: Strategické rozhodování a politiky v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury; Financování a regulace dopravní infrastruktury a dopravních projektů včetně řízení těchto projektů (případové studie, PPP projekty); Výběrová řízení a hospodářská soutěž v sektoru dopravy a vliv soutěžního prostředí na vývoj sektoru včetně případových studií; Ekonomická výhodnost a efektivita při realizaci dopravních projektů a její hodnocení. Studenti se budou věnovat případovým studiím a systémovým analýzám v rámci jednotlivých témat. Součástí aktivit při zpracování absolventských prací bude spolupráce s odborníky z praxe (významné společnosti v dopravním sektoru i z veřejné správy, spolupráce se zahraniční universitou a se zahraničními firmami) s možností stáží a dalšího uplatnění.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Ing. Rudolf F. Heidu, Ph.D.
Ing. Olga Mertlová, Ph.D.
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1HP | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.