info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Chování spotřebitelů v logistických službách s environmentálními atributy

Anotace:
S cílem podpořit nabídku environmentálně šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb. Využijeme poznatků environmentální a kognitivní psychologie a vlastního experimentálního výzkumu zakotveného v Teorii náhodného užitku a Campbellovu paradigmatu k: i) návrhu metody hodnocení environmentální motivace spotřebitelů logistických služeb a ii) jejímu ověříme v pilotní laboratorní studii zaměřené na volby jednotlivců mezi produkty s různým environmentálním profilem, cenou a dalšími atributy.
Garantující ústav:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Vedoucí:
Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. email
Ing. Milan Kříž, Ph.D.
www stránky projektu
https://takt.fd.cvut.cz/HE

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B1041A040001

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X1HE | čeština | LOG (Logistika a řízení dopravních procesů)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Logistika a řízení dopravních procesů - N1041A040005

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2HE | čeština | LA
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.