info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Smart and Resilient Cites

Anotace:
Studentský projekt Smart and Resilient Cities běží v rámci dual-degree magisterského studijního programu SC – Smart Cities realizovaného ČVUT FD ve spolupráci s The University of Texas at El Paso, TX, USA (UTEP). Kromě problematiky Smart Cities je projekt zaměřen na rozvoj transatlantické spolupráce mezi EU a USA. Cílem projektu je nalezení vhodného tématu diplomové práce v rámci odborné profilace studijního programu a jeho zpracování do diplomové práce s publikačním potenciálem. Studenti mají dva vedoucí diplomové práce, jednoho z ČVUT FD a druhého z UTEP. Vedoucí z UTEP je studentům přiřazen dle zvoleného tématu během prvního roku studia na ČVUT FD. Pod jeho vedením studenti práci dokončí během druhého roku studia, který probíhá již na UTEP.
Garantující ústav:
Katedra chytrých měst a regionů (16117)
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ studijní program
Smart Cities - N1041A040004

Kód | Jazyk | Zkratka:
17X2SC | čeština | SC
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.