info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

PREFOS

Anotace:
Studentský projekt zaměřený na moderní trendy v preferenci veřejné dopravy jako multidisciplinární problematiky kombinující jak praktická řešení preferenčních opatření, tak koncepční pohled nezastupitelné role preference veřejné dopravy jako klíčového nástroje udržitelné mobility ve městech i regionech. Projekt propojuje pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost Ústavu dopravních systémů a má ambici se zabývat aktuálními problémy implementace preferenčních opatření v podmínkách České republiky a přispívat k odborné diskusi v této oblasti.
Garantující ústav:
Ústav dopravních systémů (16112)
Vedoucí:
Ing. Nikol Dousková
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.

BAKALÁŘSKÝ studijní program
Technika a technologie v dopravě a spojích - B 3710

Kód | Jazyk | Zkratka:
12X1PE | čeština | DOS (Dopravní systémy a technika)
Seznam PVP:
K tomuto projektu si nemusíte povinně zapsat žádný povinně volitelný předmět typu B.
Seznam studentů:
Pro zobrazení seznamu studentů se musíte příhlásit.